TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

GOLF PRIDE PLAYER WRAP PUTTER

Non Cord Grip

<
>

Product ID :CM-76

Brand :GOLF PRIDE

Model :PLAYER WRAP PUTTER

Type :Grip

Material :Non Cord

ราคา :650 บาท

 6 ชิ้นลด 5%

 8 ชิ้นขึ้นลด 10%

 คละรุ่น คละสีได้

 พร้อมประกอบ

Model Weight [?] Core Size [?] Core Type [?]
WHITE 76.0g 0.580" R (Rounded)


ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com