TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

GOLF PRIDE Reverse Taper

Non Cord Grip

<
>

Product ID :CM-339

Brand :GOLF PRIDE

Model :Reverse Taper

Type :Grip

Material :Non Cord

ราคา :1,750 บาท

 6 ชิ้นลด 5%

 8 ชิ้นขึ้นลด 10%

 คละรุ่น คละสีได้

 พร้อมประกอบ

Model Weight [?] Core Size [?] Core Type [?]
ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com