TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

GOLF PRIDE PRO ONLY Cord Red 72cc Putter

Cord Grip

<
>

Product ID :CM-300

Brand :GOLF PRIDE

Model :PRO ONLY Cord Red 72cc Putter

Type :Grip

Material :Cord

ราคา :1,200 บาท

 6 ชิ้นลด 5%

 8 ชิ้นขึ้นลด 10%

 คละรุ่น คละสีได้

 พร้อมประกอบ

Model Weight [?] Core Size [?] Core Type [?]
0.0g 0."ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com