TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

GOLF PRIDE Tour Wrap MicroSuede

Synthetic Grip

<
>

Product ID :CM-266

Brand :GOLF PRIDE

Model :Tour Wrap MicroSuede

Type :Grip

Material :Synthetic

ราคา :385 บาท

 สมาชิกซื้อ 6 ชิ้นลด เงินสด 5% / การ์ด 3%, 8 ชิ้น 10% / 8%

 6 ชิ้นลด 5%

 8 ชิ้นขึ้นลด 10%

 คละรุ่น คละสีได้

 พร้อมประกอบ

Model Weight [?] Core Size [?] Core Type [?]ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com