TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

TRUE TEMPER PROJECT X 95 GRAPHITE

Graphite Iron Shaft

<
>

Product ID :CM-174

Brand :TRUE TEMPER

Model :PROJECT X 95 GRAPHITE

Type :Iron Shaft

Material :Graphite

ราคา :3,000 บาท

 สมาชิก เปลี่ยน 6 ชิ้นขึ้นไป ลด 8- 10%

 พร้อมประกอบ+ฟิตติ้งเต็มรูปแบบ

Model Flex [?] Weight [?] Torque [?] Kick Point [?]
PROJECT X 95 GRAPHITE 4.5 A 91.0g 3.0° MID
PROJECT X 95 GRAPHITE 5.0 R 91.0g 3.0° MID
PROJECT X 95 GRAPHITE 5.5 SR 93.0g 3.0° MID
PROJECT X 95 GRAPHITE 6.0 S 93.0g 3.0° MID


ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com